לוגו לאפיקים - מרכז מחוננים גוש עציון
רישום לתוכנית:

חלה חובת רישום לתלמידים המעוניינים לקחת חלק בפעילות בתוכנית. יש להירשם בכל שנה מחדש.

מצורף קישור להרשמה:  

https://forms.gle/rVQBET8FALEVHMgb9

 

נוהלי תשלום:
 • עלות שנת הלימודים תש"ף (2020-2019) היא 1600 ₪. 

 • עלות זו מאושרת ע"י משרד החינוך – האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

 • ניתן לחלק עלות זו לחמישה תשלומים ע"ס 320 ₪ כל אחד

 • התשלום יבוצע בצ'קים לפקודת "מכללת הרצוג". יש לוודא כי לצ'קים יצורף פתק עם שם הילד.

 • התשלום הראשון הינו בעת ההרשמה, ועוד ארבעה תשלומים חודשיים עוקבים.

 • פירוט תשלומים שונה ניתן לתאם עם אתי אברמוביץ מנהלת המרכז.

 • ניתן לשלם בהעברה בנקאית בתאום עם המכללה בטלפון: 02-9937346

 • פרטי חשבון להעברה בנקאית – תשלום ל"אפיקים":

        בנק מזרחי

        סניף 454

        חשבון 201322

        ע"ש מכללת הרצוג

 

אחרי ביצוע העברה לשלוח אסמכתא על ההעברה למייל diklam@herzog.ac.il

 

"הפסקת לימודים והחזר שכר לימוד – תוכנית "יום העשרה שבועי
 1. תלמיד שהחליט לפרוש מתוכנית "יום העשרה שבועי" יודיע על כך טלפונית ובכתב  למנהלת המרכז.

 2. בהודעת הפסקת הלימודים בכתב יש לציין במפורש פרטים אישים מלאים, תאריך, ואת הסיבות לעזיבה.

 3. הודעות טלפוניות בלבד לא ייחשבו כהודעה על כוונת פרישה מהתוכנית.

 4. תלמיד ייחשב כממשיך בתוכנית עד לקבלת בקשת העזיבה שלו בכתב.

 5. לאחר קבלת ההודעה ובירור טלפוני, תודיע מנהלת המרכז להורי התלמיד על דרך המשך הטיפול בהפסקת הלימודים. המשך טיפול זה כולל שיחה משותפת עם צוות המרכז, בירור הסיבות ומציאת דרך אפשרית להמשך פעילות.

 6. במידה והחליט התלמיד, לאחר הבירור, על הפסקת הלימודים – יוחזר שכר הלימוד לפי הפירוט הבא:

 7. אם יפרוש במהלך המחצית הראשונה, עד ט"ז טבת תש"ף 13.1.20, יקבל החזר על מחצית מסכום שכר הלימוד השנתי. לאחר תאריך זה לא יינתן החזר.

 8. במידה והתלמיד המשיך בתוכנית מפגשים נוספים, לאחר הבירור, אך החליט בכל זאת להפסיק את לימודיו – יוחזר התשלום רק ממועד ההפסקה בפועל ולא ממועד ההודעה הראשוני.

 9. פירוט ההחזר יועבר להורי התלמיד.

 10. תשלום שכר הלימוד השנתי למרכז ההעשרה מבוצע במספר תשלומים. במקרה של הפסקת לימודים אין לבטל את הצ'קים באמצעותם בוצע התשלום! 

 11. תשלום החזר עבור שכר לימוד יבוצע על ידי המרכז על הסכום שנקבע.

 12. המרכז יישלח הודעה על הזכאות להחזר ועל הסכום, ויתואם מועד קבלת ההחזר. כל הורה יידרש לחתום על ספח ההחזר המאשר קבלתו והסכמתו לתנאי ההחזר.

 13. במקרה של בעיות משמעת חוזרות ונשנות, אנו מותירים לעצמנו את הזכות ליידע את ההורים, לזמנם לשיחה ואף לשקול אפשרות סיום לימודי הילד בתוכנית. תנאי החזר שכר הלימוד במקרה זה, זהים למצוין לעיל.