ענקים גמדים ומה שבינהם

? מה היה גובהו של גוליית, מה הם נפילים כיצד נראים חרקים בהגדלה, מהי מניאטורה

בקורס נעסוק ביחסי גודל בספרות בתרבות ובאמנות, נתנסה בהתבוננות דרך אמצעי הגדלה ניצור המחשות ואשליות גמדים וגם מיניאטורות

מטרות הקורס: למידה בינתחומית, נשתמש באמצעים מדעיים להגדלה ונתבונן בסביבה הקרובה במבט חדש וחוקר, נכיר אמנים העוסקים ביחסי גודל ונחשף לסיפורים וסרטים העוסקים בנושא. בתחום הרגשי והחברתי: תוך התבוננות חדשה בסביבה הקרובה נבדוק את ההשפעה של ערעור יחסי הגודל עלינו. נדבר על פרופורציות בחיים ונבחר גדולים מהחיים אנשים שיש להם הרבה השפעה עלינו.