רב גוונים, מחקר ושיח

יוספה קטן

אמא לחמישה אלופים וחותנת לבחור מוכשר במיוחד.
בעלת תעודת הוראה וקורס אוניברסיטאי באוניברסיטה העברית להוראת מחוננים. לומדת במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן לקראת דוקטורט. מנהלת את מרכז המחוננים 'דעת' בבנימין.

 

שם הקורס:

'רב- גוונים. מחקר ושיח'  (רב- כי אנחנו מרכז דתי, וגוונים בגלל ריבוי הדעות שנראה).

 

אקטואליה. התלמידים יקבלו מאמר דעה. נקרא אותו ביחד בכיתה.

הניתוח המונחה, יהיה דרך המושג 'ערבות הדדית'.

מרכז המשקל יהיה כשהתלמיד/ה במרכז, אני המורה מנחה, והלמידה כתהליך של הבניה מתמשכת.

השאיפה לחתור לטפח למידה פעילה ומערבת.

למידה- הצעד הראשון בכל שינוי מצריך למידה. להתבונן מסביב, להכיר, לאמץ מגוון של שיטות הוראה עקרונות של פדגוגיה מיטבית ותאוריות חדשניות בתחומים אלה.

פעילה- השאיפה לפעול עם התלמידים וללמד אותם לעסוק בחומר הנלמד. לעבד את המידע תוך כדי ניתוחו ויישומו במצבים אמיתיים.

מערבת- למידה היא תהליך בין- אישי פעיל, המצריך שימוש במיומנויות של שותפות ושיתופיות.

עבודה קבוצתית מפתחת מודעות לזולת ותחושה של ערבות הדדית, תוך התמודדות עם דילמות אתיות ומוסריות ולהפיק תוצרים בעלי ערך.

המטרה להגיע לידי יכולות לכתוב תגובה למאמר הדעה, על ידי חקר הנושא, למידה ושיתוף מומחי דעת. התגובות ישלחו לעיתון.

תוצר נוסף אליו נשאף להגיע הוא פוסטר מדעי הדן בדילמה בצרוף מידע ודמות משמעותית אותה נראיין.

מטרות הקורס

  • בתחום המיומנויות: קריאת מאמר, חשיבה ביקורתית, ניסוח טיעונים, שאילת שאלות, הסקת מסקנות, חקר, יישום בתוצר

  • בתחום החברתי: פיתוח יכולות חברתיות, עבודה קבוצתית