לוגו לאפיקים - מרכז מחוננים גוש עציון
נהלים

על מנת לקיים אווירה מכובדת במרכז, ועל מנת לשמור על המכללה בה אנו שוכנים:

1. לא תותר כל אלימות פיזית או מילולית. במקרים כגון אלה, ינקטו צעדים מחמירים.

2. יש להקפיד על ניקיון ושמירת ציוד המרכז.

3. אין לצאת מתחום המרכז.

4. כל שחרור מוקדם ביום הלימודים, מחייב אישור חתום מההורים ותיאום עם המנהלת. 

5. יציאת התלמיד/ה תותר רק בליווי מבוגר.

הסעות

  • ההסעות למרכז הן באחריות המועצות השונות, ובכל מקרה של בעיה, יש לפנות אליהן.

  • במידה ויתעורר צורך, ננסה לסייע בכל הנוגע להסעות. זמני ההסעות יפורסמו באתר סמוך למועד פתיחת השנה

ציוד ועזרי לימוד

1. מומלץ להימנע מהבאת ציוד יקר.  

2. המרכז מספק סידורים על פי הנוסחים השונים. אין צורך להביא סידורים מהבית.

3. התלמידים מתבקשים להביא בכל יום לימודים קלסר עם חוצצים, ניילוניות ודפי קלסר. כמו כן יש להצטייד בקלמר.

4. שימו לב כי בחלק מהקורסים ישנה בקשה לציוד נוסף . פרטים בראשית השנה.

5. יום הלימודים הוא בן שש וחצי שעות, וכולל שתי הפסקות. יש להביא מזון ושתייה בהתאם. אין במרכז קיוסק למכירת אוכל. אנא הימנעו מלשלוח עם הילדים מנות חמות. על פי הנחיות משרד החינוך אין באפשרותנו למלא מים חמים עבור התלמידים.

היעדרויות

  • הלימודים במרכז נבנים כתהליך מתמשך, והמידע הנלמד בקורסים מסתמך על הידע המצטבר שרכשו התלמידים בשיעורים הקודמים. על מנת להפיק את המיטב מהתוכנית, חשוב שהתלמידים יגיעו למרכז בעקביות.

  • היעדרויות פוגעות גם בשילוב החברתי של הילד/ה בחברת ילדי המרכז. תלמיד שלא יכול להגיע ללימודים במרכז מתבקש להתקשר ולהודיע על כך למורה המלווה.

 השלמת הלימודים מבית הספר הרגיל

  • ילדים הלומדים במרכזי מחוננים נדרשים "להשלים" את החומר שהם הפסידו בביה"ס הרגיל. אין זה אומר שצריך לעשות כל תרגיל שנתנו בכיתה. הילדים צריכים לדעת את החומר הנלמד ביום זה כדי שיוכלו להשתלב בכיתה. רצוי לשמור לשם כך על קשר עם חבר בכיתה שידאג להעברת החומר או לבקש מהמחנכת לסייע בנושא. יש להדגיש כי האחריות להשלמת החומר היא על הילד ולא על החבר כפי שנהוג בחלק מבתי הספר במקרים של מחלה. 

  • במידה וקיימת בעיה שלא ניתן לפתור לבד בנושא זה, אנא פנו למורה המלווה והמורה יערב גורמים נוספים במידת הצורך.

פרויקטים ותוצרים

על פי דרישות האגף למחוננים, כל תלמיד חייב להגיש לפחות תוצר אחד במהלך השנה.  התוצר יכול להיות בכל צורה (עבודה כתובה,  פלקט או כל צורה אחרת), בתנאי שמשקפות תהליך של חקר. פרטים יינתנו על ידי המורים.

תקשורת בין ילדים

חלק מהחוויה במרכז הינה החוויה החברתית. ילדים פוגשים ילדים אחרים, ולומדים להכיר את האחר. כמו כן, כאן המקום שפוגשים ילדים אחרים עם יכולות אינטלקטואליות דומות, ולעיתים קרובות עם תחומי עניין משותפים. בנוסף, חלק גדול מהעבודה שהילדים מבצעים הינה עבודה קבוצתית, ויש צורך ליצור קשר זה עם זה במהלך השבוע. דף קשר יחולק בתחילת השנה. אנו מעודדים תקשורת בין הילדים גם מחוץ לשעות הלימודים.