לוגו לאפיקים - מרכז מחוננים גוש עציון

הסעות תש"ף

ימי שני:

 

הסעות הלוך:

אפרת – יציאה מהדגן ב 7:00. עובר בכל תחנות ההסעה בכל השכונות.

מרכז הגוש :

 

7:30 נווה דניאל

7:35 אלעזר

7:40 כפר עציון

 

 

מזרח הגוש:

פני קדם ואיבי הנחל – 7:20 נסיעה עם ההסעה הרגילה לביה"ס האזורי בגבעה הצהובה. האוטובוס ימשיך משם עם הילדים למרכז המחוננים.

 

תקוע נוקדים -

7:00 נוקדים

7:05 כפר אלדד

7:10 שדה בר

7:20 תקוע ב'

7:30 תקוע מכולת

 

גבעות –7:40  נסיעה עם ההסעה הרגילה של ראשית לגבעה הצהובה. האוטובוס ימשיך משם עם הילדים למרכז המחוננים.

כרמי צור – 7:30 נסיעה עם ההסעה הרגילה לביה"ס האזורי בגבעה הצהובה. האוטובוס ימשיך משם עם הילדים למרכז המחוננים.

הר חברון – השבוע לא יהיו הסעות. פרטים לקראת שבוע הבא

קרית ארבע - יציאה ב 7:10 . כל תלמיד ליד התחנה שקרובה לביתו.

 

הסעות בסיום היום – יוצאות מהמרכז בשעה 13:30 לכל הישובים.

 

 

ימי רביעי:

 

הסעות הלוך:

אפרת – יציאה מהדגן ב 7:00. עובר בכל תחנות ההסעה בכל השכונות.

מרכז הגוש :

7:10 נווה דניאל

7:20 אלעזר

7:25 מגדל עוז

7:30 כפר עציון

7:35 ראש צורים

מזרח הגוש:

פני קדם ואיבי הנחל – 7:20 נסיעה עם ההסעה הרגילה לביה"ס האזורי בגבעה הצהובה,. האוטובוס ימשיך משם עם הילדים למרכז המחוננים

 

תקוע נוקדים -

7:00 נוקדים

7:05 כפר אלדד

7:10 שדה בר

7:20 תקוע ב'

7:30 תקוע מכולת

 

גבעות – 7:40 נסיעה עם ההסעה הרגילה של ראשית לגבעה הצהובה. האוטובוס ימשיך משם עם הילדים למרכז המחוננים.

כרמי צור –7:30  נסיעה עם ההסעה הרגילה לביה"ס האזורי בגבעה הצהובה. האוטובוס ימשיך משם עם הילדים למרכז המחוננים.

 

הר חברון – השבוע לא יהיו הסעות. פרטים לקראת שבוע הבא

קרית ארבע - יציאה ב 7:10 . כל תלמיד ליד התחנה שקרובה לביתו.

 

הסעות בסיום היום – יוצאות מהמרכז בשעה 13:30 לכל הישובים.