חיפוש

תשלום למרכז

הורים יקרים.

פרטי חשבון להעברה בנקאית – תשלום ל"אפיקים":

בנק מזרחי

סניף 454

חשבון 201322

ע"ש מכללת הרצוג

אחרי ביצוע העברה לשלוח אסמכתא על ההעברה למייל diklam@herzog.ac.il

הישארו מעודכנים